cPanel Login: Hasło:

 

Regulamin świadczenia usług hostingowych.

Przez wykupienie pakietu hostingowego, akceptujecie Państwo wszystkie warunki niniejszego regulaminu. Naruszenie zasad regulaminu może stać się podstawą do zerwania umowy.

§1.

Umowa zostaje zawarta pomiędzy odbiorcą usług internetowych, zwanym dalej klientem,
a firmą
INWESTNET.COM.

1. Rejestracja kont odbywa się za pomocą formularza dostępnego na naszych stronach.
2. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres, numer telefonu itp.) podczas rejestracji konta. Celowe wpisanie nieprawdziwych danych upoważnia nas do skasowania konta nawet po dokonaniu opłaty za usługi hostingowe.
3. Użytkownik stara się najpierw wyszukiwać odpowiedzi na wszystkie dręczące go pytania w dziale
FAQ
4. Akceptując ten regulamin Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez
INWESTNET.COM jego danych osobowych podanych podczas rejestracji. Klient ma prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych. Dane osobowe naszych Klientów nie będą udostępniane osobom trzecim.

§2.

1. Wszystkie serwery INWESTNET.COM są dostępne przez całą dobę. INWESTNET.COM zastrzega sobie prawo do krótkich przerw wynikających z okresowej konserwacji systemu lub spowodowanych nieprzewidywalnymi sytuacjami. W przypadku konieczności wyłączenia części usług lub zmian w konfiguracji INWESTNET.COM poinformuje o tym klientów z odpowiednim wyprzedzeniem.
2. INWESTNET.COM nie ponosi również odpowiedzialności za błędy spowodowane przez zaniedbanie klienta, bądź spowodowane przez osoby trzecie - banki, pocztę itp. INWESTNET.COM ma prawo zablokować konto użytkownika bezuprzedzenia jeśli powoduje ono obciążenie systemu lub prowadzi do zawieszania części usług. Procesy używające ponad 3% zasobów CPU będą automatycznie "ubijane".
3. Klient może zrezygnować z usług INWESTNET.COM w każdej chwili, za resztę abonamentu otrzymuje zwrot.
4. Serwer będzie chronił dane swoich klientów, nie będzie ich udostępniał podmiotom niepowołanym, dane będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do obsługi klienta i do zapewnienia mu wszystkich możliwych usług. Serwer jednak zrzeka się odpowiedzialności za ewentualne wykradnięcie/utratę danych osobowych Klientów.

§3.

Za zawartość stron www odpowiedzialny jest klient. Zabrania się umieszczania następujących treści:
a) Nielegalnie kopiowane oprogramowanie;
b) Pornografii (szczególnie z udziałem dzieci i zwierząt) ;
c) Oprogramowania typu Warez;
d) Nielegalnych materiałów audio/video;
e) Stron o tematyce hackingu i skryptów hacksoft;

f) Gier opartych o PHP.
g) Wirusów, trojanów etc...
h) paneli aukcyjnych.

INWESTNET.COM powiadomi o terminie usunięcia treści niezgodnych z niniejszymi warunkami umowy i wskaże czas do ich usunięcia. Po tym terminie konto klienta zostaje zablokowane.

§4.

Klient oświadcza, że jakiekolwiek treści zawarte na stronach serwera wirtualnego nie naruszają praw autorskich, znaków patentowych, znaków towarowych. Takie materiały mogą być usunięte po otrzymaniu skargi lub zawiadomienia o naruszeniu prawa autorskiego.

§5.

Zapłata za usługi regulowana jest przez klienta z góry za okres rozliczeniowy. W okresie rozliczeniowym kwota zapłacona za usługi nie może być podwyższona. Zapłata regulowana jest wpłatą lub przelewem bankowym. Wszystkie ceny zawarte na naszych stronach są cenami netto. Na życzenie klienta wystawiamy FVAT. Konto po 7 dniach od wygaśnięcia ważności jest zawieszane i jeśli w ciągu 21 dni nie otrzymamy wpłaty konto jest kasowane.

§6.

1. W przypadku rezygnacji z usług opłaconych na rzecz INWESTNET.COM przed upływem ważności konta, serwer zwraca część wpłaconych pieniędzy.
2. INWESTNET.COM zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku łamania zasad regulaminu.
3
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

   

©2004 - 2012 - INWESTNET.COM

Klienci

Regulamin

HelpDesk

Uptime

iPanel

Pomoc

Kontakt

Strona główna | O nas | Domeny | Hosting | Konta reseller | Polityka Prywatności | Sponsoring |Promocje